Nijssen Fourages | Nieuw Vennep | Telefoon 0252 - 674 041 | info@fourages.nl

Certificeringen van Nijssen Fourages

Nijssen Fourages is gecertificeerd met:


Deze certificeringen van Nijssen Fourages geven inzicht in:

- De omgang met het milieu;
- De administratieve organisatie;
- De werking van het bedrijfsmanagement;
- Het beeld over maatschappelijke verantwoord ondernemen.

GMP+ registratienummer

- Nieuw-Vennep - FSMS: 90847
- Burgerveen - FSMS: 11626

Nijssen Fourages is aangesloten bij Hisfa.

Nijssen Fourages is GMP+ Makelaar.

 

gmpplus Nijssen Fourages is gecertificeerd met GMP+
GMP+ staat voor “Good Manufacturing Practice” en is een internationaal certificaat. Het doel van de  GMP+ regeling is het voortbrengen van producten en diensten die voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving. Daarnaast waarborgt GMP+ de veiligheid voor mens dier en milieu.
Voor meer informatie over GMP+ www.gmpplus.org/nl/

Download GMP+ certificaat
Adobe Acrobat Reader PDF (0,55 mb)

 

VIHB Nijssen Fourages NIWO certificaat
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.
Voor meer informatie over NIWO www.niwo.nl

Download NIWO certificaat
Adobe Acrobat Reader PDF (0,34 mb)

 

VIHB Nijssen Fourages VIHB nummer
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.
Voor meer informatie over NIWO www.niwo.nl

Download VIHB document
Adobe Acrobat Reader PDF (0,25 mb)

 

Nijssen Fourages BV is volledig deelnemer van Securefeed

Securefeed staat voor:

SecurefeedWerken aan vertrouwd veilig voedsel van dierlijke oorsprong. Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

Nijssen Fourages staat op de Witte lijst van de Nederlandse Zuivel organisatie.


Profile Car en Tyreservice duurzaamheid op de weg certificaat

  • Duurzame gebruik van banden en het afvoeren (recyclen) van oude banden en bevordering van de CO2-reductie.

Download certificaat


Meer informatie?

Voor verdere informatie met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en Milieuzaken kun u contact opnemen met onze KAM afdeling. Verstuur uw email naar kam@recycling.nl