Nijssen Fourages | Nieuw Vennep | Telefoon 0252 - 674 041 | info@fourages.nl

Mestcontainers en mestafvoer van bijvoorbeeld paardenmest

Mestcontainer kopen

Mestcontainer te koop

De Wet Bodembescherming stelt dat mest, zoals paardenmest, volgens bepaalde regels opgeslagen dient te worden. De wet stelt dat mest moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte ondergrond met opstaande randen en een eventuele overkapping. Daarnaast dient u zich te houden aan geldende milieueisen die landelijk en per gemeente gelden.

Om eventuele problemen te voorkomen met uw mest is het belangrijk dat u kiest voor de juiste opslagmethode. Nijssen Fourages biedt vloeistofdichte mestcontainers te koop aan met opstaande randen die voldoen aan de gestelde eisen. Met onze mestcontainers voorkomt u bodemverontreiniging en onze overkapte mestbakken verminderen stankoverlast. Lees meer over mestcontainer kopen.


Mestcontainer te huur

Mestcontainer huren

U kunt naast een mestcontainer kopen ook een mestcontainer huren. U betaalt bij ons geen borg en er geldt geen maximum huurtermijn. Uw mestcontainer wordt normaal gesproken binnen 14 dagen bij u op locatie geplaatst. U kunt het plaatsen van een mestcontainer ook combineren met een verse voorraad ruwvoer of mooi schone strooisels.

De huurprijs van onze mestcontainers is afhankelijk van uw vestigingslocatie en het type uitvoering u wenst. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een kleine mestcontainer van 1,6 m3, of voor een grote mestbak van 20 m3. Voor onze actuele huurprijzen voor mestcontainers kunt u contact met ons opnemen of bellen met 0252 - 674 041. De plaatsing van uw mestcontainer is GRATIS in combinatie met mestafvoer. Lees meer over mestcontainer huren.


Mestafvoer

Mestafvoer en paardenmest afvoeren en ophalen

Naast het aanbod van mestcontainers bieden wij ook de mogelijkheid om uw mest af te voeren voor bedrijfsmatige paardenhouders en hobbymatige paardenhouders tegen een vaste prijs per kuub. Wij zijn hoofdzakelijk actief in de randstad voor mestafvoer. Wij bieden u onder andere de volgende voordelen aan voor paardenmest ophalen:

- Voordelige en scherpe prijzen.
- Mestcontainer ledigen op afroep.
- Uw mestcontainer wordt gratis geplaatst in combinatie met ophalen mest.Geschikte mest en ongeschikte mest

Paardenmest is grofweg op te delen in twee varianten. Geschikte of ongeschikte mest. Dit heeft te maken of uw mest geschikt is voor de champignonteelt. Geschikte mest bestaat enkel uit stro en paardenmest, ook wel stromest genoemd. Daarbij moet geschikte mest vers zijn en vrij zijn van verontreinigingen. Wij kunnen zowel mestcontainers en andere opslagsoorten met geschikte en ongeschikte paardenmest ledigen en volgens gestelde eisen en regels afvoeren. Het is wel belangrijk te vermelden dat wij niet landelijk opereren maar hoofdzakelijk actief zijn in de randstad.


Mestcontainers en mestafvoer op maat