Certificering

Actuele certificaten van Nijssen Fourages

De certificaten van Nijssen Fourages B.V. geven inzicht in de omgang met het milieu, de administratieve organisatie, de werking van het bedrijfsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor meer informatie met betrekking tot certificering, Kwaliteit, Arbo en Milieuzaken neemt u contact op met onze KAM afdeling. Verstuur uw vraag naar kam@recycling.nl.

Hisfa

Nijssen Fourages is aangesloten bij Hisfa, bekijk onze ledenpagina. Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten. Het is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten.

keurmerken-certificaten-nijssen-fourages-balk-2023

handtekening-nijssen-fourages


GMP+ certificaat

GMP+ staat voor “Good Manufacturing Practice” en is een internationaal certificaat. Het doel van de GMP+ regeling is het voortbrengen van producten en diensten die voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving. Daarnaast waarborgt GMP+ de veiligheid voor mens dier en milieu. Meer informatie over GMP+.

GMP+ registratienummer

Nijssen Fourages is GMP+ Makelaar.

  • Nieuw-Vennep: FSMS 90847
  • Burgerveen: FSMS 11626


NIWO certificaat

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Meer informatie over NIWO.


VIHB nummer

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. Meer informatie over NIWO.


SecureFeed

Werken aan vertrouwd veilig voedsel van dierlijke oorsprong. Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd. Nijssen Fourages staat op de Witte lijst van de Nederlandse Zuivel organisatie. Meer informatie over SecureFeed.


Skal Biocontrole

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Met de afgifte van dit keurmerk maakt Skal de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector. Meer informatie over Skal.


Certificaat weegbrug (ijkrapport)

Onze weegbrug op onze locatie in Burgerveen wordt jaarlijks onderhouden door Pfister Weegtechniek en twee keer per jaar wordt de weegbrug geijkt. Onderstaand het certificaat van onze weegbrug op de locatie Burgerveen.


Duurzaam op weg

Duurzame gebruik van banden en het afvoeren (recyclen) van oude banden en bevordering van de CO2-reductie. Het certificaat is uitgegeven door Profile Car en Tyreservice. Transporteurs die een duurzaam bandenbeleid voeren komen in aanmerking voor een ‘Duurzaam op weg’ certificaat.

- Partners van Fourages -

dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort