Mestafvoer en mestopslag voor kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierenweides

mestafvoer-mestopslag-kinderboerderijen-header

Kinderboerderijen en zorgboerderijen spelen een belangrijke rol in onze samenleving door educatie te bieden aan kinderen en zorg te verlenen aan mensen met een beperking.

Het beheer van de mest die deze dieren produceren, is essentieel om een schone en veilige omgeving te behouden. In dit artikel bespreken we het belang van mestafvoer en mestopslag voor kinderboerderijen en zorgboerderijen, en de voordelen die dit met zich meebrengt.

Waarom is regelmatige en professionele mestafvoer belangrijk?

Kinder- en zorgboerderijen huisvesten diverse diersoorten. De meestgehouden dieren zijn onder andere:

 • Duiven
 • (Dwerg)geiten
 • Eenden
 • Ezels
 • Ganzen
 • Varkens en zwijnen
 • Kippen
 • Konijnen
 • Koeien
 • Kleine knaagdieren
 • Paarden
 • Pauwen en andere siervogels
 • Pony’s
 • Schapen

Dieren op kinderboerderijen en zorgboerderijen produceren dagelijks mest. Als deze mest niet regelmatig wordt afgevoerd, kan dit leiden tot verschillende problemen.

kinderboerderij-mestopslag-mestafvoer-nijssen-fourages

Voordelen van mestafvoer voor kinderboerderijen en zorgboerderijen

Het afvoeren en ophalen van mest biedt verschillende voordelen voor kinderboerderijen en zorgboerderijen:

Schone en veilige omgeving:

Door regelmatige mestafvoer wordt een schone en hygiënische omgeving voor zowel dieren als bezoekers gegarandeerd. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de dieren en zorgt ervoor dat bezoekers in een aangename omgeving kunnen genieten.

Voorkomen van stankoverlast:

Door tijdige afvoer van mest wordt stankoverlast voor omwonenden geminimaliseerd. Dit is met name belangrijk voor kinderboerderijen die zich in de bebouwde kom bevinden, waar overlast voor woonwijken kan ontstaan.

Milieubescherming:

Mestafvoer zorgt ervoor dat de mest niet in het grondwater terechtkomt, waardoor vervuiling wordt voorkomen. Dit is essentieel voor het behoud van een gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.

Vermindering van ongedierte:

Door de mest regelmatig af te voeren, wordt de aantrekking van ongedierte zoals vliegen, muizen en ratten verminderd. Dit draagt bij aan een veiligere omgeving voor zowel de dieren als de bezoekers.

“De mestspecialisten van Nijssen Fourages halen de mest netjes op zonder overlast voor dieren of bezoekers.”
– Team Nijssen Fourages

Hoe werkt mestafvoer voor kinderboerderijen en zorgboerderijen?

mestcontainer-legen-kinderboerderij-zorgboerderij-mestafvoer

Om de mest van kinderboerderijen en zorgboerderijen af te voeren, is het nodig om te voldoen aan bepaalde regelgeving met betrekking tot de mestadministratie. Voor het vervoer van dierlijke mest is bijvoorbeeld een vrachtwagen met AGR-GPS apparatuur vereist.

Nijssen Fourages is specialist in de afvoer van mest bij onder andere kinder- en zorgboerderijen. Wij halen vaste en droge mest op van uw boerderijdieren. De mest mag gemengd zijn en ook verschillende strooisels bevatten, zoals stro of houtkrullen.

De mest wordt opgehaald op tijdstippen die vriendelijk zijn voor bezoekers, zoals vroeg in de ochtend of na sluitingstijd. We stemmen graag de planning met u af om het proces soepel te laten verlopen.

Onze ervaren mestchauffeur haalt met zijn mestwagen de dierenmest op. Dat kan bijvoorbeeld mest zijn dat opgeslagen ligt op een betonnen mestplaat, mestput of in een metalen mestcontainer.

Het maakt niet uit waar de dierenboerderij zich bevindt, dan kan zijn in de stad, dorp, park of recreatiebos. Onze voertuigen kunnen in de meeste gevallen prima bij de mestvoorziening komen om deze te ledigen.

Bekijk in onderstaande video een korte impressie over het legen van een mestopslag bij een kinderboerderij. Zoals u kunt zien kunnen de dieren in alle rust doorgrazen en hebben ze totaal geen last van onze vrachtwagen.

Heeft u interesse?

Ons team helpt u graag met uw vragen over mestafvoer en mestcontainers. U kunt ons telefonisch of per email bereiken.

Bel: 0252 – 674 041
Mail: mest@fourages.nl

Mestopslag voor kinderboerderijen en zorgboerderijen

mest-ophalen-vrachtwagens-nijssen-fourages

Het opslaan van mest op kinderboerderijen en zorgboerderijen kan worden gedaan met behulp van speciale mestcontainers die onder andere voldoen aan de milieueisen van het vSKBN (Stichting KinderBoerderijen Nederland).

Deze mestvoorzieningen zijn vloeistofdicht en kunnen indien nodig voorzien worden van een inloopklep en afsluitbare kap.

Bij Nijssen Fourages kunt u terecht voor een professionele mestcontainer voor de opslag van de mest. Wij verhuren en verkopen mestcontainers in verschillende formaten (6, 10, 15 m³) en uitvoeringen.

Neem contact op met onze mestspecialisten voor meer informatie over onze mestvoorzieningen en natuurlijk over het afvoeren van de mest.

Richtlijnen voor de opslag van mest

mestcontainer-met-zeil-afrollen-bediening

Voor kinderboerderijen gelden specifieke richtlijnen met betrekking tot de opslag van vaste mest. Volgens deze richtlijnen moet de opslag van vaste mest plaatsvinden op een minimale afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object.

Indien het niet mogelijk is om aan deze afstand te voldoen, dient de vaste mest te worden opgeslagen in een vloeistofdichte container of een gelijkwaardige voorziening. Bovendien moet de mest minimaal eens per twee weken aantoonbaar worden afgevoerd.

Een geurgevoelig object wordt gedefinieerd als een gebouw dat bedoeld is voor permanent wonen of verblijf van mensen, zoals een woonhuis, ziekenhuis of school.

Deze vereisten zijn vastgelegd in artikel 3.46 lid 4 van het Activiteitenbesluit.

Heeft u interesse?

Ons team helpt u graag met uw vragen over mestafvoer en mestcontainers. U kunt ons telefonisch of per email bereiken.

Bel: 0252 – 674 041
Mail: mest@fourages.nl

Alle-Mestcontainer-uitvoeringen-Fourages

handtekening-nijssen-fourages


1 thought on “Mestafvoer en mestopslag voor kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierenweides

 1. Beste meneer/mevrouw,
  Doen jullie ook aan mest afvoer in het bovenin Drenthe/onderin Friesland? Wij hebben hier een zorgboerderij en zoeken een oplossing voor onze mest. Mest container hoeft niet, we hebben een goed bereikbare en aan de voorschriften voldaan mest put. Alvast bedankt!
  Met vriendelijke groet,
  Nynke van der Horn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

- Partners van Fourages -

dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort
dierenpark amersfoort